Uppdrag

 Mässkoncept för Bristol Myers Squibbs utställning under Almedalsveckan 2015 med mål att nå ut med information om den ”dolda sjukdomen” Hepatit C. Konceptet innefattade visuellt utseende, budskapsutformning samt interiören i montern. Målet var att skapa en mötesplats för att belysa läkemedelsområdet på från patient- och läkarvetenskapligt perspektiv, väcka tankar samt stimulera till dialog.

 

Kund

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel inom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, hepatit B, hiv/aids och reumatoid artrit. Hepatit C är ett virus som lever i blodet och som förstör levern. Skrumplever, cancer och i värsta fall döden väntar drabbade personer.

 

 

Lösning

Hepatit C är en dold sjukdom som alla kan drabbas av men ingen talar om det. För att lyfta fram frågan och skapa debatt satte vi ledorden: uppseendeväckande och sticka ut för att lyfta sjukdomens utmaningar och möjligheter.
Då Hepatit C främst sprids via blodet valde vi att sätta blodet i fokus genom att applicera ”blodstänk” mot en enkel vit bakgrund på folders, Roll-ups, mässväggar, flaggor etc i kombination med raka frågeställningar från människor om sjukdomen vilket synliggör att vem som helst kan få sjukdomen.

Uppseendeväckande T-shirts med blodstänk med Copy ”Jag har Hepatit C” på bröset- och ”Eller inte” på ryggen samt klistermärken med ”Fråga mig”  för att skapa dialog.

 

Föränderlig tid.

Genom att arbeta helt integrerat mellan varumärke, design och hållbar utveckling hjälper vi våra kunder att skaffa sig en konkurrensfördel i dagens snabbrörliga ekonomi. Kontakta Anki Edenström, Creative Director, för ett möte via formuläret eller ring 0739-320087.

Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet och hjälpa dig att utöva dina rättigheter oavsett om du är kund, anställd eller en registrerad individ utan koppling till oss. Vi lagrar minimalt med personuppgifter för våra ändamål och bara de som behöver uppgifterna har tillgång till dem. Så snart vi inte längre behöver uppgifterna för våra ändamål raderar vi dem.

Design- och varumärkesbyrå

För medvetna och hållbara varumärken