Uppdrag

”Psykiatrikerna” är en podcast där psykiatrikerna Anders Hansen och Simon Kyaga möter en rad framstående forskare och kliniker från olika delar av världen och samtalar med dem om deras vetenskapliga arbete och forskning. Vi fick fria händer att ta fram ett visuell identitet och design för hela produktionen. Målet att vara uppseendeväckande och sticka ut var ledorden som vi utgick ifrån. Konceptet skulle kunna appliceras i olika media och olika marknadsmaterial och implementeras på olika plattformar.

Kund

Läkemedelsbolagen Otsuka Pharma Scandinavia AB och H. Lundbeck AB arbetar gemensamt för att hjälpa patienter inom psykiatrin. Tillsammans utvecklar de medicin, verktyg för patienter med depression, bipolär sjukdom, ångest, PMDS och schizofreni.

Lösning

Vi byggde en stark karaktär kring ”Psykiatrikerna” genom att sätta just hjärnan i fokus och visa dess komplexitet genom olika bilder som strålar ut och in från naturen, vetenskap och medicin. Genom talande psykoanalys soffor och han/hon-djävlar som håller handen adderade vi komik och humor. Den återkommande svart bakgrunden förstärker dramatiken och kontrast. Konceptet/illustrationen utformades för att enkelt appliceras på många olika marknadsmaterial som folders, rollups etc samt att även fungera digitalt för webbplats och banner.

Föränderlig tid.

Genom att arbeta helt integrerat mellan varumärke, design och hållbar utveckling hjälper vi våra kunder att skaffa sig en konkurrensfördel i dagens snabbrörliga ekonomi. Kontakta Anki Edenström, Creative Director, för ett möte via formuläret eller ring 0739-320087.

Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet och hjälpa dig att utöva dina rättigheter oavsett om du är kund, anställd eller en registrerad individ utan koppling till oss. Vi lagrar minimalt med personuppgifter för våra ändamål och bara de som behöver uppgifterna har tillgång till dem. Så snart vi inte längre behöver uppgifterna för våra ändamål raderar vi dem.

Design- och varumärkesbyrå

För medvetna och hållbara varumärken