Hållbarhetslagen trädde i kraft 1 december 2016

Innehåll hur man arbetar med:

– miljö
– sociala frågor
– arbetsmiljö, mänskliga rättigheter & antikorruption

2 av 3 villkor krävs

– minst 250 anställda
– balansomslutning på 175 miljoner kronor
– omsättning på minst 350 miljoner kronor

Lagstadgad hållbarhetsrapport ska innehålla

– en kort beskrivning av företagets affärsmodell
– en beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor och resultatet, väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, men också företagets verksamhet och relevanta icke-finansiella resultatindikatorer.

Hållbarhet & koncept i 5 steg

Ett hållbart perspektiv är en hygienfaktor idag. Konsumenterna efterfrågar produkter som kommunicerar det goda för samhället / världen som helhet såväl som för den enskilde konsumenten. Varumärken som holistiskt närmar sig hållbarhet har ett enormt försprång att möte det växande segmentet av medvetna konsumenter.

1. Insikt, vision & utmaningar.

En gemensam förståelse och kunskap kring hållbar utveckling är grundläggande för att kunna arbeta med möjligheter och utmaningar i hållbarhetsområdet. Att ha en tydlig målbild är en förutsättning för att börja analysera, planera, utveckla och samarbeta för hållbarhet.

2. Nulägesanalys & mål.

Nästa steg är att kartlägga vart vi är i nuläget. I nulägesanalysen identifieras gapet mellan nuet och det hållbara målet genom att titta på möjligheterna och den påverkan som företaget har inom: miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. På så sätt identifiera strategiska möjligheter till förändring i relation till nyckelutmaningar och deras affärsmässiga konsekvenser.

3. Kreativa affärsidéer.

När vi har identifierat gapet mellan där vi är idag och dit vi vill kan vi börja tänka på innovationer, lösningar och åtgärder. I en kreativ brainstorming process listas allt från helt nya lösningar, som kan förändra organisationen och omvandla utmaningar till möjligheter, till enklare åtgärder som kan fungera som språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning. Vi är tydliga med hur framgång ser ut och vilken process vi måste ställa om eller ändra för att ta oss dit.

4. Prioritering & planering.

Utifrån alla kreativa idéer görs i detta skede en prioritering av vad organisationen ska fokusera på utifrån: Är det ett steg i rätt riktning? Är det flexibelt och hållbart? Ger det god avkastning på kort och lång sikt? Prioriteringar görs bland de föreslagna lösningarna /innovationerna och smarta tidiga åtgärder samt konkreta program för förändring identifieras. Vi gör denna plan tillsammans så att du snabbt kan komma igång med din hållbarhetsresa.

5. Kommunikation & koncept.

Nu kan vi utforma ett kommunikationskoncept för hållbarhetsarbetet som ska engagera och enkelt förklara hur ni vill bidra till en hållbar värld. Utifrån valda hållbarhetsområden utformas ett målgruppsanpassat material, ett redaktionellt innehåll med grafisk paketering som kan användas i all kommunikation, marknadsföringskanaler.

Föränderlig tid.

Genom att arbeta helt integrerat mellan varumärke, design och hållbar utveckling hjälper vi våra kunder att skaffa sig en konkurrensfördel i dagens snabbrörliga ekonomi. Kontakta Anki Edenström, Creative Director, för ett möte via formuläret eller ring 0739-320087.

Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet och hjälpa dig att utöva dina rättigheter oavsett om du är kund, anställd eller en registrerad individ utan koppling till oss. Vi lagrar minimalt med personuppgifter för våra ändamål och bara de som behöver uppgifterna har tillgång till dem. Så snart vi inte längre behöver uppgifterna för våra ändamål raderar vi dem.

Design- och varumärkesbyrå

För medvetna och hållbara varumärken

Våra tjänster.

Varumärke

Varumärkesstrategi
Varumärkesplattform
Varumärkespositionering
Varumärkesvård
Varumärkesplacering
Målgruppsprioritering
Kanalval
Content
PR / Marknadsföring

Design

Konceptualisering
Branding / Design
Kommunikation / Copy

Identitet / Logo
Förpackningsdesign
Digitialt / Webb / App
Produkt / Info material
Event / Fysiska miljöer

Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetskoncept
Kommunikation
Visuellt uttryck
Infografik och visualisering av data
Målgruppsprioritering och kanalval
Storytelling

Pin It on Pinterest