Kroppsidealen

Psykisk ohälsa bland unga idag är ett växande problem. Många mår dåligt för att de inte passar in. För att de ser på sina kroppar kritiskt. De jämför sig med idealen som blivit så skeva. Det är vi vuxna som skapat idealen. Det är vi vuxna som bär ansvaret. Därför måste vi nu hjälpas åt att vända det rätt.

Med föreningen ”Kroppsidealen” vill vi skapa motvikt till skönhetsidealen och visa hur kroppen ser ut och fungerar i sitt normala tillstånd. Vi ska bidra till att bredda utbudet av bilder på kroppar, så som kroppar ser ut mest. Vi vill visa hur olika vi kan se ut. Långa, korta, smala, tjocka, breda, platta, kurviga, bleka, bruna, gula, rosa. Vi föddes olika. Och vi är skapade att vara helt perfekta som vi är.

Detta är en del i Formgårdas eget hållbarhetsengagemang. Vill du vara med eller kanske vill du eller ditt företag finansiera projektet så vi kan genomföra olika delmoment – kontakta Anki Edenström.

 

#social hållbarhet
!
 

Initiativtagare
Anki Edenström
Stina Löving
Niklas Palmquist

Gå direkt till:
kroppsidealen.se

 
 

Vårt hållbarhetsarbete

Vi kan göra något.

Här presenterar vi Formgårdas hållbarhetsarbete –  startar och driver olika projekt för att bidra till att förändra beteenden och världen.

Design- och varumärkesbyrå

För medvetna och hållbara varumärken

Vår filosofi.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vi har valt att fokusera och arbeta med det som vi är mest passionerade av. Bygga varumärken som gör skillnad. För dig. För mig. För planeten.

Kontakta gärna vår Creative Anki Edenström om hur vi arbetar!