Techna Sweden

Techna Sweden

Technasweden Techna Sweden arbetar för att få fler unga människor att välja tekniska utbildningar och yrken. Genom att arrangera Boot Camps, sammanför vi unga människor med teknikbranschen, nytänkande företag och organisationer som vill ligga i framkant vad gäller...
Kroppsidealen

Kroppsidealen

Kroppsidealen Psykisk ohälsa bland unga idag är ett växande problem. Många mår dåligt för att de inte passar in. För att de ser på sina kroppar kritiskt. De jämför sig med idealen som blivit så skeva. Det är vi vuxna som skapat idealen. Det är vi vuxna som bär...

Pin It on Pinterest